^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

โรงสีทีเอสพีไรซ์

หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร

บริษัทคลังสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด

Sawatpaiboon Rice Mill Co.,Ltd.

Get Adobe Flash player

8 ก.ค. 58 นายอรรถพร ปัญญาโฉม ผู้อำนวยการจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ขณะนี้ยังของน่าเป็นห่วงหลังจากที่ยังคงไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักเป็นเดือนที่2เข้าสู่เดือนที่3แล้วนั้น ทำให้ปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือน้ำแค่48ล้านลุกบาศก์เมตรเท่านั้นหรือคิดเป็น%อยู่ที่ 5% ของความจุเต็ม100%ที่960ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางเขื่อนยังจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อรักษาระบบนิเวศและช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภค บริโภค ท้ายเขื่อนอยู่ที่15ลุกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ1.3ล้านลุกบาศก์
 
ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะเหลือน้ำใช้ได้แค่30วันเท่านั้นน้ำจะแห้งเขื่อนทันที่ หากยังไม่มีฝนตกลงมาหรือมีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่อจากนี้ได้จึงถือว่าเป็นช่วงวิกฤตมากของเขื่อนป่าสักและเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากในขณะนี้ เพราะท้ายเขื่อนจะได้รับผลกระทบจากน้ำอุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน
 
ที่มา : แนวหน้า